USCIS ได้ออกกฎระเบียบที่เสนอให้เพิ่มการใช้งานของบางวีซ่าทำงานที่จะทำให้บางส่วนของวิธีการที่ยุ่งยากน้อยกว่าสำหรับนายจ้างและพนักงานและการดึงดูดและรักษาผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ. โอบามาบริหารพยายามที่จะปรับปรุงบางส่วนของปัญหาการขอวีซ่าที่ทำให้มันยากสำหรับนายจ้างที่จะเก็บหรือดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง. ความเห็นของประชาชนที่จะครบกำหนดในวันที่หรือก่อนกรกฎาคม 11, 2014. แสดงความคิดเห็นสามารถถูกส่งไปยัง USCISFRComment@uscis.dhs.gov. รวมถึง DHS ใบปะไม่มี. … [อ่านเพิ่มเติม ...]