นายจ้างจำนวนมากกำลังพิจารณาว่าจะสมัครใจสมัคร e-ตรวจสอบ, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลที่จะตรวจสอบการอนุญาตการจ้างงานและหมายเลขประกันสังคม. การใช้ e-ตรวจสอบเป็นความสมัครใจของนายจ้างส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในรัฐหรือมณฑลที่มีผลบังคับใช้. นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้สำหรับผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางบาง, นายจ้างผู้ที่ต้องการที่จะจ้างผู้จบการศึกษา STEM ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่จำเป็นอีกต่อไปการปฏิบัติ, และนายจ้างบางรายที่ e-ตรวจสอบมีผลบังคับใช้ … [อ่านเพิ่มเติม ...]