Nhập cư và tin tức công ty

Mùa Di Trú bận rộn

Vì vậy, xin lỗi với độc giả của tôi vì đã không đăng gần đây. Như Chủ tịch của Washington Chương của Hiệp hội Luật sư Di Trú Hoa Kỳ (AILAWA), Tôi đã rất bận rộn trong vài tuần qua viết chữ, chứng minh và tham dự các cuộc họp trước cơ quan lập pháp tiểu bang Washington trên một vài hóa đơn di trú liên quan kể từ khi nhà nước công bằng của chúng tôi đã quyết định để có được vào công việc kinh doanh nhập cư trong năm nay. Tôi cũng đã ở Washington, D.C. nơi cùng với các đồng nghiệp AILA, we visited the members of the Washington Congressional Delegation to advocate for immigration reform. While in D.C., I also attended the AILA quarterly Board of Governors and AILA Chapter Chairs meetings. Trong khi đó, our chapter held its annual Northwest continuing education conference in Portland, Oregon, hosted by the Oregon AILA chapter where I spoke on a panel about the fall-out of the Kazarian case dealing with the evidentiary standards for Employment Based Extraordinary Ability workers, and the new Request For Evidence templates and policy memorandum concerning visas for crème de la crème workers. Now I’m getting ready for our annual AILA national conference coming up in June in San Diego where I will be speaking on consular processing of family based visas. In between all of this, I have had to focus on client work. Vì vậy,, with that as background, I’m going to catch up with some more articles on a variety of topics, as there is never a shortage of news on immigration and citizenship issues.