Chúng tôi là ai

Dịch vụ cộng đồng

Bởi vì tất cả mọi người cần phải có quyền truy cập vào dịch vụ pháp lý chất lượng bất kể thu nhập, Tôi tình nguyện thời gian của tôi trực tiếp cho các tổ chức hỗ trợ các cá nhân có thu nhập thấp để họ không cần phải dựa vào tư vấn không có giấy phép, công chứng viên, và những người khác không có kinh nghiệm hoặc ủy quyền để thực hành trong lĩnh vực phức tạp này của pháp luật. dịch vụ pháp lý Pro Bono đang hoặc đã được cung cấp trực tiếp cho các Dự án Quyền tây bắc nhập cư, các Vùng lân cận nhập cư Clinic King County Hiệp hội Bar, AILA tịch ngày,Hội thảo DACA, Thành phố của văn phòng Seattle của nhập cư và tị nạn giao ngày công dân khối (Ban Lãnh đạo), và Dự án hỗ trợ quân sự quốc gia AILA. Cũng được hỗ trợ bởi các quỹ hoặc dịch vụ là Nhập cư Bình đẳng, OneAmerica , các Hội đồng Di Trú Mỹ , các ACLU, Trung tâm Luật miền nam nghèo, Anti-Defamation League, Tài nguyên Quốc phòng Luật sư, và Legal thoại.