Sino ang Sigurado namin

Serbisyo ng Komunidad

Dahil ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng access sa kalidad legal na mga serbisyo nang walang kinalaman sa kita, Ako magboluntaryo ang aking oras ng direkta sa mga organisasyon na tumulong sa mga indibidwal na mababa ang kinikita upang hindi nila kailangang umasa sa unlicensed consultant, notaries, at sa iba pa na walang karanasan o debit sa pagsasanay sa mahirap na lugar ng batas. Pro Bono legal na serbisyo ay o nai-ibinigay nang direkta sa Northwest Immigrant Rights Project, ang Kapitbahayan Clinic Immigration Hari County Bar Association ni, AILA Citizenship Mga Araw, at DACA workshop, City of Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs mass citizenship araw (Leadership Team), at ang AILA pambansang Tulong Militar Project. Sinusuportahan din sa pamamagitan ng mga pondo o serbisyo ay Immigration Equality, OneAmerica , ang Amerikano Immigration Council , ang ACLU, Sentro ng Batas Southern Kahirapan, Anti-Defamation League, Natural Resources Defense Counsel, at Legal Voice.