Di Trú và Công ty Tin tức

địa chỉ IP gì có thể được sử dụng nếu chúng ta không có ý tưởng về những gì loại IP được sử dụng trên router của bạn - 192.168.0.1, 192.168.1.1 hay cách khác? If you do not know what type of IP is used on your router – 192.168.l.l, 192.168.1.1 này hay cách khác - bạn có thể sử dụng các gợi ý rằng các nhà sản xuất còn lại cho người dùng dưới dạng một nhãn dán. Bạn có thể tìm thấy nó trên cơ thể phía sau hoặc bên dưới. Như bạn đã biết rằng việc sử dụng router D-Link 192.168.0.1 quản trị đăng nhập, mật khẩu là admin. Trang không mở cho Login 192.168.0.1 hoặc … [Đọc thêm ...]