ตรวจคนเข้าเมืองและ บริษัท ข่าว

อะไรที่อยู่ IP สามารถนำมาใช้ในกรณีที่เราไม่ได้คิดเกี่ยวกับชนิดของ IP ที่ใช้ในเราเตอร์ของคุณ - 192.168.0.1, 192.168.1.1 หรืออื่น? If you do not know what type of IP is used on your router – 192.168.l.l, 192.168.1.1 หรืออีก - คุณสามารถใช้คำใบ้ที่ว่าผู้ผลิตที่เหลือสำหรับผู้ใช้ในรูปแบบของสติกเกอร์ที่. คุณสามารถค้นหาได้ในร่างกายที่อยู่เบื้องหลังหรือต่ำกว่า. ที่คุณรู้ว่า D-Link ใช้เราเตอร์ 192.168.0.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ, รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ. หน้าเว็บไม่ได้เปิดให้เข้าสู่ระบบ 192.168.0.1 หรือ … [อ่านเพิ่มเติม ...]