Di Trú và Công ty Tin tức

Luật sư nhập cư từ khắp nơi trên đất nước, người đã tình nguyện thời gian của họ tại Artesia, New Mexico cơ sở giam giữ, được báo cáo lại về kinh nghiệm của họ có hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ vị thành niên không theo người và trẻ em với cha mẹ. Cơ sở Artiesia đã được gọi bằng một số là giống như một trại tị nạn của Mỹ. Những câu chuyện từ các luật sư là khá đau khổ như. Ví dụ, Eileen Sterlock từ Oregon báo cáo trên Blog AILA lãnh đạo như thế nào, cô đã thay đổi sau khi xem … [Đọc thêm ...]