Di Trú và Công ty Tin tức

Cơ quan quản lý Trump đã chấm dứt tình trạng Protected tạm thời (TPS) cho công dân của một số nước với ngày hết hạn trong 2018 và 2019. Hãy chắc chắn để có được các ứng dụng đăng ký lại của bạn trong thời gian trên. Mặc dù cho phép tác phẩm có thể được tự động gia hạn, chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn xin EAD mới cho đến ngày hết hạn cuối cùng trong trường hợp bạn cần nó cho một công việc mới hoặc trình điều khiển mới cấp phép hoặc lợi ích khác. Dưới đây là một danh sách các đáo hạn và đăng ký lại TPS sắp tới … [Đọc thêm ...]