ตรวจคนเข้าเมืองและ บริษัท ข่าว

ในกรณีใหม่รบกวนจากคณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองของศาลอุทธรณ์ (อาหาร) ในสัปดาห์นี้, เรื่องของฟิทซ์, 26 ฉัน&ไม่มีข้อความธันวาคม. 559 (อาหาร 2015), ซื่อบื้อถือได้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่ถอดออกได้ (deportable) สำหรับการลงคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติโดยไม่คำนึงถึงชาวต่างชาติขาดความรู้ว่าเธอกำลังกระทำการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยการลงคะแนนเมื่อไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา. ในกรณีนี้, นางสาว. ฟิทซ์เป็นพื้นเมืองและพลเมืองของเปรูกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน 2004. ใน 2005, เธอนำมาใช้สำหรับ … [อ่านเพิ่มเติม ...]