Di Trú và Công ty Tin tức

Hôm nay, USCIS thông báo rằng nó đã đồng ý với đề nghị của Thanh tra để thực hiện một chính sách tạm tha cho khiếu kiện visa U và các thành viên gia đình đủ điều kiện những người sống ở nước ngoài. Tạm tha không phải là một thị thực cũng không thẻ xanh nhưng một loại tiểu thuyết pháp về tình trạng tạm thời. Thị thực U - có sẵn cho cá nhân đã bị lạm dụng về thể chất hoặc tinh thần đáng kể như là kết quả của một tội phạm đủ điều kiện và đáp ứng một số tiêu chí khác - được giới hạn ở mức 10,000 mỗi năm tài chính. Khi nắp được vượt quá, U … [Đọc thêm ...]