ตรวจคนเข้าเมืองและ บริษัท ข่าว

วันนี้, USCIS ประกาศว่าจะเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินของที่จะใช้นโยบายการพักการลงโทษสำหรับ U ชาววีซ่าและสมาชิกที่มีคุณสมบัติในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ. ทัณฑ์บนเป็นค่าวีซ่าหรือบัตรสีเขียว แต่ประเภทนิยายทางกฎหมายของสถ​​านะระหว่างกาล. วีซ่า U - มีให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจอย่างมีนัยสำคัญเป็นผลมาจากความผิดทางอาญาที่มีคุณสมบัติและผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อื่น ๆ บางอย่าง - ได้รับการต่อยอดที่ 10,000 ต่อปีงบประมาณ. เมื่อฝาเกิน, U … [อ่านเพิ่มเติม ...]