Di Trú và Công ty Tin tức

On February 15, 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành một tuyên bố rằng cáp March bắt đầu 1, 2015, kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ chỉ có giá trị trong sáu tháng, hoặc ba tháng tùy thuộc vào kết quả thi đối với bệnh lao (TB) hoặc HIV. Những thay đổi này có thực sự đến từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC), trong đó quy định kiểm tra y tế người nhập cư '. Trước, kiểm tra y tế là tốt cho đến một năm cho kết quả phi lao. Điều này có nghĩa là người xin thị thực nhập cư sẽ không cần lặp lại y tế … [Đọc thêm ...]