Di Trú và Công ty Tin tức

Premium Processing Extension Requests Update On July 13, 2015, USCIS tiếp tục xử lý cao cấp của H-1B yêu cầu mở rộng kiến ​​nghị. Trước, vào ngày 19, 2015, USCIS thông báo rằng nó sẽ không xử lý H-1B yêu cầu mở rộng chế biến cao cấp đệ giữa tháng 26, 2015 và tháng Bảy 27, 2015 để nó có thể làm việc trên các ứng dụng cho phép H-4 công việc mới bắt đầu tháng 26, 2015. (Xem một bài đăng blog trước đó về H-4 giấy phép làm việc mới (EAD) chương trình cho vợ chồng nhất định H-1B … [Đọc thêm ...]

Dưới đây là một bản tóm tắt các Hoạt động điều hành khác nhau của Tổng thống Obama công bố vào ngày 20, 2014 liên quan đến xuất nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ. Hầu hết các báo chí đã được về chủ đề nóng bỏng về những gì để làm với hàng triệu người đang ở Mỹ đã ở trong tình trạng không có giấy tờ. Hiện đã có hầu như không có độ bao phủ của các kế hoạch của Tổng thống liên quan đến nhập cư hợp pháp. Trong khi anh ta bị hạn chế bởi quy chế của Quốc hội và Quốc hội không hành động để sửa chữa nhập cư hợp pháp, đó … [Đọc thêm ...]

DHS đã ban hành các quy định được đề xuất để cho phép vợ hoặc chồng của công nhân H-1B để xin cấp giấy phép làm việc. Công chúng có cho đến tháng Bảy 11, 2014 nhận xét. Ý kiến ​​có thể được gửi đến uscisfrcomment@dhs.gov sử dụng trong dòng chủ đề "DHS số sổ ghi USCIS-2010-0017" hoặc bằng cách bình luận trực tuyến bằng cách sử dụng sổ ghi số trước để tìm kiếm. Mục đích của quy định là để giải quyết "gian khổ cá nhân và kinh tế cho các gia đình của H-1B nonimmigrants còn họ vẫn còn ở Mỹ" … [Đọc thêm ...]