Di Trú và Công ty Tin tức

Du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ có nhiều rủi ro trong năm nay vì rà soát cực, giám sát chặt chẽ hơn, cảnh báo du lịch, thay đổi chính sách, và pháp luật trường hợp bất ổn đối phó với lệnh cấm đi lại Tuyên bố của Tổng thống khác nhau. Nếu bạn cần phải nộp đơn xin visa Mỹ trong khi ở nước ngoài: Cuốn cẩm nang Ngoại giao (FAM) đã được cập nhật trong một số phần quan trọng. Lãnh dựa vào các FAM để được hướng dẫn và thủ tục. cập nhật quan trọng trong năm nay bao gồm yêu cầu thêm bằng chứng về mối quan hệ ở nước ngoài và ý định … [Đọc thêm ...]

Vào tháng Chín 7, 2010, the American Civil Liberties Union (ACLU), the New York Civil Liberties Union (NYCLU), the National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), the National Press Photographers Association (NPPA), and Pascal Abidor, a dual French-American citizen, sued the U.S. Bộ An ninh Nội địa (DHS) challenging as unconstitutional DHS policy that allows border agents to search electronic media without suspicion or warrants. The case is Abidor, et al v. Napolitano, Không có. … [Đọc thêm ...]