Nhập cư và tin tức công ty

Trong vài ngày qua, đã có báo cáo về các cuộc tấn ICE hoặc “hành động thực thi” ở một số bang, nhưng ghim xuống thực tế từ tin đồn đã được phần nào khó khăn. Hiệp hội Luật sư Di Trú Hoa Kỳ báo cáo sau đây: AILA đã nhận được thông tin rằng ICE đã một lần nữa bắt đầu hành động thực thi mục tiêu của tái Instituting “Hoạt động Chữ thập Kiểm tra.” Các […]

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu

CaptchaSử dụng hình thức này không đảm bảo giữ bí mật và không tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng.Xin vui lòng để trống ô này.