Nhập cư và tin tức công ty

Vào tháng Chín 5, 2017, một ngày ô nhục, và trong một hành động hèn nhát cực, Tổng thống Trump thất bại trong việc giữ lời của ông khi ông chấm dứt chương trình DACA cho Dreamers. Sau khi chứng tỏ ông sẽ có “trái tim” và rằng ông “yêu The Dreamers,” những lời dối trá của ông đã chứng minh cho những gì họ đang. Ông hèn nhát bên ngoài thông báo của mình […]

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu

CaptchaSử dụng hình thức này không đảm bảo giữ bí mật và không tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng.Xin vui lòng để trống ô này.