Nhập cư và tin tức công ty

Cơ quan quản lý Trump đã rất, rất bận rộn giải quyết di dân kinh doanh trong năm qua. Hai chủ đề trọng là: 1) sự suy giảm trong thời gian xử lý trong hầu hết các loại và 2) tăng Yêu cầu chứng (RFEs) in just about every immigration category. Receiving an RFE doesn’t necessarily mean a case will be denied, but there are […]

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu

CaptchaSử dụng hình thức này không đảm bảo giữ bí mật và không tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng.