Nhập cư và tin tức công ty

Cơ quan quản lý Trump được nứt xuống trên vi gian lận và sai lệch. Các Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) đã cập nhật hướng dẫn hoặc chính sách của mình trong tay Ngoại giao (FAM) liên quan đến những hoạt động không phù hợp với tình trạng thị thực có thể làm phát sinh một phát hiện hành vi gian lận hoặc che giấu thông trong bối cảnh khi những hoạt động xảy ra. Trước, […]

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu

CaptchaSử dụng hình thức này không đảm bảo giữ bí mật và không tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng.