Socdaalka iyo news adag

Maamulka Trump waxaa hoos arrinkaas ku saabsan musuqmaasuq iyo been. US Department of State (Dos) ayaa updated tilmaamaha ama siyaasada ee Buugga Arrimaha Dibadda (FAM) ku saabsan hawlaha khilaafsan xaaladda visa in keeni karo in lagu helo musuqmaasuq ama been iftiinka marka hawlaha kuwa dhacaan. Hadda ka hor, […]

Baro More

Bilaabo

captchaIsticmaalka foomkan ma ballanqaadayso sirta iyo ma abuurto xiriir qareen-macmiil.