הגירה וחדשות חברה

מנהל טראמפ מכביד את ידה על הונאת מצג שווא. מחלקת המדינה של ארה"ב (DOS) עדכן הנחיות או מדיניותה הידנית החוץ (FAM) לגבי מה פעילויות אינן עולות בקנה אחד עם מצב ויזה שיכול להצמיח ממצא של הונאה או מצג לאור כאשר פעילויות אלו מתרחשות. בעבר, […]

מידע נוסף

התחל לעבוד

captchaאין שימוש בצורה זו מבטיחה סודיות ואינו יוצר יחסי עו"ד לקוח.